Radiologija

Radiologija je nauka o zračenju, a u medicini predstavlja oblast koja se bavi izučavanjem i primjenom zračenja radi dijagnostike i liječenja bolesti.
Poliklinika Atrijum raspolaže savremenim radiološkim centrom u kojem su sadržani moderni spiralni CT , univerzalni RTG aparati i digitalna mamografija.

Radiologija je grana medicine koja koristi rendgenske zrake za dijagnostiku i liječenje bolesti. U klasičnoj radiologiji u dijagnostici bolesti upotrebljava se slikovna tehnologija gdje rendgenske zrake nakon što prođu kroz tkiva organa pacijenta stvaraju zapis na rendgenskim filmovima koje radiolozi analiziraju i zapisuju u svoj nalaz. Digitalnom radiologijom, gdje se takođe koriste rendgenske zrake kompjuterskom (digitalnom) slikovnom tehnologijom stvara se digitalni zapis slike i pohranjuje u kompjuterske privremene baze podataka, a zatim u trajniju pohranu na tzv. servere podataka, gdje se po potrebi mogu ponovno aktivirati i otvoriti za ponovnu analizu. U Poliklinici Atrijum koriste se digialna opema gdje se digitalni zapis slike pohranjuje u kompjutersku privremenu bazu podataka, a zatim u trajniju pohranu na tzv. servere podataka, gdje se po potrebi mogu ponovno aktivirati i otvoriti za ponovnu analizu.

Radiološki cenar Poliklinike Atrijum raspolaže sa digtalnim univerzalnim RTG aparatom gdje pacijenti mogu izvršiti, pored standardnih snimaka, i pretrage gdje se koristi i fluoroskopija (dijaskopija) tokom koje se u realnom vremenu na monitoru prati stanje unutarašnjih organa pacijenata, a posebno ako se aplicira kontrast koji pomaže da se unutrašnji organi bolje diferenciraju jedan od drugoga čime se dobiva bolja i kvalitetnija analiza dobivenih informacija. Radiološke procedure koje se rade u našem centru za radiološku dijagnostiku su sve vrste standardnih i specijalnih snimanja kostiju i zglobova, snimanje torakalnih organa, fluoroskopija (dijaskopija) i snimanje unutrašnjih organa thoraksa i abdomena uz pomoć oralnih i intravenoznih kontrastnih sredstava.

Pored RTG aparata posjedujemo i aparata za kompjuteriziranu tomografiju (CT) pomoću kojeg se mogu vršiti sva snimanja svih sistema ljudskog organizma (glava, grudni koš, stomak i ekstremiteti).

Princip rada CT uređaja bazira se na slabljenju i atenuaciji rendgenskih zraka koje prolaze kroz snimani dio tijela. Nakon prolaska kroz tkiva različitih organa, oslabljeno zračenje pada na detektore koji ga pretvaraju u električne signale proporcionalne atenuaciji snimanog objekta. Iz niza takvih projekcija nastalih za vrijeme rotacije RTG cijevi i detektora, složenim matematičkim algoritmima uz pomoć računala rekonstruira se slika objekta i prikazuje u obliku slikovnog zapisa na monitoru kompjutera CT uređaja.

Mamografija je rendgenska metoda pregleda dojki. Obavlja se na posebno konstruiranom rendgenskom uređaju koji se zove mamograf, a služi isključivo za snimanje dojki i za zahvate koji se rade pod kontrolom mamografske slike. Zbog svoje jednostavnosti, cijene i korisnosti mamografija je još uvijek zlatni standard u otkrivanju raka dojke.

U poliklinici Atrijum, na raspolaganju su Vam :

 • CT
 • RTG
 • MAMOGRAFIJA

CT dijagnostika

 • CT MOZGA
 • CT L/S KIČME
 • CT VRATNE KIČME
 • CT TORAKALNE KIČME
 • CT ORBITA
 • CT PIRAMIDA TEMPORALNE KOSTI
 • CT TORAKALNIH ORGANA
 • CT MALE ZDJELICE
 • CT HIPOFIZE
 • CT OBA KUKA
 • CT LAKTA
 • CT ŠAKA
 • CT OBA KOLJENA
 • CT RAMENA
 • CT OBA SKOČNA ZGLOBA
 • CT STOPALA

RTG dijagnostika

 • RTG TORAKALNIH ORGANA (U JEDNOJ PROJEKCIJI)
 • RTG TORAKALNIH ORGANA (U DVIJE PROJEKCIJE)
 • RTG KRANIJUMA
 • RTG SINUSA
 • RTG MASTOIDA
 • RTG VRATNE KIČME (JEDNA PROJEKCIJA)
 • RTG VRATNE KIČME (DVIJE PROJEKCIJE)
 • RTG TORAKALNE KIČME(JEDNA PROJEKCIJA)
 • RTG TORAKALNE KIČME(DVIJE PROJEKCIJE)
 • RTG L/S KIČME(JEDNA PROJEKCIJA)
 • RTG L/S KIČME(DVIJE PROJEKCIJE)
 • RTG RAMENOG ZGLOBA
 • RTG NADLAKTICE
 • RTG LAKATNOG ZGLOBA
 • RTG PODLAKTICE
 • RTG ŠAKA (JEDNA ŠAKA)
 • RTG SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA
 • RTG KUKOVA
 • RTG NATKOLJENICE
 • RTG KOLJENOG ZGLOBA
 • RTG POTKOLJENICE
 • RTG SKOČNOG ZGLOBA
 • RTG STOPALA
 • RTG ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK)
 • RTG UROTRAKTA (NATIVNI SNIMAK)
 • INTRAVENSKA UROGRAFIJA
 • MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA
 • RTG ZDJELICE
 • FARINGOEZOFAGOGRAFIJA (RTG ŽDRIJELA I JEDNJAKA)
 • RTG GASTRODUODENUMA
 • RTG ENTEROGRAFIJA (PASAŽA CRIJEVA)
 • IRIGOGRAFIJA

Zakažite svoj pregled pozivom na broj 062 797 000

Otvori i pogledaj cjenovnik usluga Poliklinike Atrijum
Cjenovnik usluga