Porodična medicina

Porodična medicina predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska u sistem zdravstvene zaštite, te predstavlja jednu od najvažnijih medicinskih oblasti.
Prvi smo u BiH u privatni zdravstveni sektor uveli usluge porodične medicine, gdje se mogu besplatno liječiti svi osiguranici ZZOKS-a.

NOVI VID ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Poliklinika Atrijum započela je sa radom kao internistička ordinacija, da bi 2002 godine prerasla u moderni medicinski centar. Poliklinika Atrijum danas pruža usluge iz oblasti opće i interne medicine, oftamologije, ortopedije, sportske medicine, radiologije, neurologije, nutricionizma, pulmologije, ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike, akupunkture kao i porodične medicine. Atrijum je opremljen vrhunskim medicinskim aparatima i modernom tehnologijom, uz ugledan i stručan medicinski kadar. Svoje usluge neprestano osavremenjujemo i proširujemo.

BESPLATNI TRETMANI

U maju 2014. godine u Poliklinici Atrijum počela je sa radom porodična medicina, u sklopu ZZO (Zavoda zdravstvenog osiguranja). Time je za 1800 građana omogućeno liječenje u našoj privatnoj ustanovi i to sa standardnim zdravstvenim osiguranjem. Nakon popunjavanja prvog tima, 2016. godine Poliklinika Atrijum proširuje svoje kapacitete za još dva tim, koje mogu primiti dodatnih 3600 pacijenata.

PRIVATNA PORODIČNA MEDICINA SA ZDRAVSTVENOM KNJIŽICOM!

Mnogi građani ne znaju za ovu mogućnost, iako je u drugim zemljama ovaj sistem liječenja uveden odavno. Poliklinika Atrijum je prva poliklinika koja je u BIH pokrenula sistem uvođenja porodične medicine u privatni sektor po najvišim svjetskim standardima.

JEDNOSTAVNA PROCEDURA

U Atrijum možete ostvariti svoja prava sa zdravstvenom knjižicom KS, kao što ste ostvarivali i u amabulanti porodične medicine koju ste dosad posjećivali.

  • Pregled doktora porodične medicine
  • Izdavanje uputnica
  • Izdavanje recepata
  • Kontrole
  • Medicinsko vođenje i praćenje pacijenata

Naše prednosti su u tome da preglede zakazujete telefonski, da tretman akutnih stanja radimo bez narudžbe, pružamo mogućnost konsulatacija telefonom. Pravo na opredjeljenje imaju sve osobe starije od 14 godina. Ukoliko pacijent želi da se opredijeli za porodičnu ambulantu Atrijum, procedura je veoma jednostavna. Potrebno je donijeti zdravstvenu knjižicu i popuniti formular za opredjeljenje.

Porodična medicina 

Adresa: Džemala Bijedića 185

Kontakt telefon: 033 922 160

Radno vrijeme ambulante je svakog radnog dana od 08:00 do 17:00, pauza od 13:30 do 14:00

Zdravlje Vaše porodice u sigurnim rukama !

Otvori i pogledaj cjenovnik usluga Poliklinike Atrijum
Cjenovnik usluga