Oftalmologija

Oftalmologija je medicinska oblast koja se bavi proučavanjem građe, funkcije i anomalije refrekcije oka u zdravom i bolesnom stanju.
Poliklinika Atrijum pacijentima nudi cjelovit očni pregled koji se sastoji od niza pregleda koje izvode oftalmolog i optometrist.

Oftalmologija je nauka o o očima i bavi se prevencijom, dijagnostikom i liječenjem očnih stanja i bolesti. Najčešće bolesti oka i pomoćnih organa oka u našoj populaciji su kratkovidost i dalekovidost, upale vežnjače (konjunktivitisi) virusnog, bakterijskog ili alergijskog porijekla, upale očnih kapaka (blepharitisi), katarakta – zamućenje očnog sočiva, glaukom, povrede oka, bolesti mrežnjače (retinopatije), bolesti mišića pokretača oka, bolesti očnog živca itd.

Tegobe zbog kojih bi trebalo da se javi na oftalmološki pregled obuhvataju pad vida na jednom ili oba oka, bol u oku, crvenilo oka ili kapaka, povrede oka, uočene promjene na oku i očnim kapcima, suhoća oka itd. Pored toga pregled bi trebalo da obave i pacijenti u okviru praćenja hroničnih i sistemskih bolesti koje ne potiču primarno od oka, ali mogu dovesti do oštećenja vidne funkcije kakve su arterijska hipertenzija, šećerna bolest, bolesti štitne žlijezde, sistemski lupus, reumatoidni artritis, sarkoidoza itd. Oftalmolog vidi prve promjene brojnih bolesti i stanja i zato usko sarađuje sa mnogim specijalistima (internista, neurolog, dermatolog, otorinolaringolog, pedijatar itd.). Oftalmolozi savjetuju i redovne preglede i provjere oka za djecu i odrasle bez obzira da li imaju tegobe ili ne. Također, oftalmološki pregled čini dio sistematskog pregleda za vozače i za zaposlenje.

Oftalmološki pregled počinje razgovorom sa pacijentom gdje on izlaže svoje tegobe sa vidom (ukoliko ih ima), a ljekar postavlja ciljana pitanja kako bi dobio što više informacija od značaja. Zatim se prelazi na tzv. fizikalni pregled tokom koga oftalmolog po utvrđenom redoslijedu i uz pomoć oftalmoloških instrumenata i aparata pregleda oko i pomoćne organe. To obuhvata određivanje vidne oštrine i eventualno pripisivanje naočara, pregled prednjeg segmenta oka (kapaka, vežnjače, rožnjače, dužice, zjenice, sočiva i očnih komora), mjerenje očnog pritiska i pregled zadnjeg segmenta oka (očnog dna).

Ukoliko situacija to nalaže, ljekar može pacijenta radi postavljanja prave dijagnoze poslati na dodatna ispitivanja kao što su ultrazvuk oka, KVP, HRT, OCT, GDx, FA, FFA.

U poliklinici Atrijum ordinira Prim.dr Ibrahim Pačo

Pregled možete zakazati pozivom na broj 033 467 444

Otvori i pogledaj cjenovnik usluga Poliklinike Atrijum
Cjenovnik usluga