Mamografija je rendgenska metoda pregleda dojki. Obavlja se na posebno konstruiranom rendgenskom uređaju koji se zove mamograf, a služi isključivo za snimanje dojki i za zahvate koji se rade pod kontrolom mamografske slike. Zbog svoje jednostavnosti, cijene i korisnosti mamografija je još uvijek zlatni standard u otkrivanju raka dojke.

Pri mamografiji žene su izložene veoma malim dozama radijacije, no rizik je daleko manji od koristi koji mamografija može pružiti.

Rak dojke je u gotovo svim populacijama u samom vrhu vodećih uzroka smrtnosti kod žena.

Šta je mamografija

Mamografija se preporučuje kao metoda ranog otkrivanja, mamografijom se može otkriti rak dojke i dvije godine prije nego što tumor postane opipljiv. Redovita primjena mamografije dokazano smanjuje smrtnost od raka dojke za 30% među ženama u dobi od 50 do 69 godina, a prema nekim podacima njezina podjednaka korisnost može se očekivati i u žena u dobi između 40. i 50. godine života.

Osnovni preduvjet mamografskog pregleda svakako je kvalitetan mamografski uređaj, potom tehnički dobro provedeno snimanje, razvijanje slika na kvalitetnim filmovima i nezaobilazna sposobnost liječnika da precizno interpretira mamografsku sliku.

Dakle, nije dovoljno učiniti mamografiju, nego valja učiniti kvalitetnu mamografiju. Zato u Poliklinici Atrijum posebno pazimo na sklad između stručnog tima koji sudjeluje u mamografskom snimanju i kvalitete uređaja i opreme na kojem se snimanje obavlja vrsni stručnjaci i savremeni uređaj.

Mamografijom je moguće otkriti karcinomi dojke već od 5-6 mm kao i promjene koje se uočavaju samo ovom metodom pregleda i koje mogu biti jedini znak bolesti, kao što su nakupine mikrokalcifikata. Međutim, mamografija kao dijagnostička metoda nije savršena pa se 10% do 15 % karcinoma dojke ovom metodom ne može otkriti. Stoga je izvrsna nadopuna mamografiji komplementarni ultrazvučni pregled.

Proces snimanja i razvijanja filmova obavlja inženjer medicinske radiologije, a nakon toga detaljno analizira lijekar Dr. Jadrano Urlić.

Termin možete zakazati pozivom na broj 062 797 000

Cijena mamografije u poliklinici Atrijum iznosi 80,00 KM