Laboratorija

Laboratorija danas predstavlja neizostavan dio medicinskog procesa koji se bavi ispitivanjem uzoraka iz biohemije, hematologije itd.
Laboratorijski testovi najčešće predstavljaju uzimanje uzoraka za kompletnu krvnu sliku, ispitivanje tumora, virusa, hormona i slično.

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti, praćenje toka iste i izliječenje. Posebna pažnja u radu laboratorije usmjerena je ka upravljanju kvalitetom cjelokupnog radnog procesa, od trenutka primanja zahtjeva do izdavanja nalaza.

Laboratorijski nalazi čine velik dio informacija na kojima se temelje odluke liječnika, stoga svaka moguća pogreška može znatno uticati na dobrobit pacijenta. No, pacijenti moraju biti svjesni da se proces dobivanja nalaza sastoji od više faza i da svaka od njih može uticati na nalaz, posebice predanalitička faza. Ukratko, proces dobivanja nalaza može se pojednostavljeno prikazati kroz tri faze: predanalitičku, analitičku i poslijeanalitičku. Poznato je kako najveći dio pogrešaka u laboratorijskom radu proizlazi iz predanalitičke faze, a to je ona na koju mogu uticati i pacijenti. Odgovarajuća priprema pacijenta je različita i ovisi o analizi koja se provodi, a najčešće se odnosi na prethodnu prehranu, tjelesnu aktivnost, vrijeme dana ili ciklusa te uzimanje eventualnih lijekova koji mogu uticati na rezultate analiza.

Laboratorij poliklinike Atrijum pruža veliki broj različitih pretraga. Analize se obavljaju najmodernijim automatskim analizatorima, uz upotrebu najkvalitetnijih reagenasa i redovno provođenje kontrole kvaliteta.

Pouzdanost, tačnost i preciznost laboratorijskih nalaza naš su prioritet, stoga posjetite nas i uvjerite se u kvalitet usluga koje pruža ljubazno osoblje Poliklinike Atrijum.

Otvori i pogledaj cjenovnik usluga Poliklinike Atrijum
Cjenovnik usluga