Cjenovnik usluga u Poliklinici Atrijum

U Poliklinici Atrijum moguće je izvršiti internističke preglede i laboratorijske pretrage, kao i kompletne kardiološke preglede, dijabetološke preglede, preoperativne preglede, sportske preglede, ultrazvučne pretrage itd. U nastavku pogledajte cjenovnik naših usluga, a za sva pitanja i nedoumice slobodno nas kontaktirajte na broj telefona +387 33 467-444 ili nam pošaljite upit na email adresu info@poliklinika-atrijum.ba.

CJENOVNIK USLUGA POLIKLINIKE ATRIJUM

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
INTERNISTIČKI PREGLED + EKG85,00
KONTROLA INTERNISTE50,00
PREGLED LJEKARA OPŠTE PRAKSE SA EKG-OM60,00
PULMOLOŠKI PREGLED80,00
KONTROLA PULMOLOGA50,00
ORTOPEDSKI PREGLED80,00
KONTROLA ORTOPEDA50,00
OFTALMOLOŠKI PREGLED60,00
KONTROLA OFTALMOLOGA40,00
NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED80,00
KONTROLA NEUROPSIHIJATRA50,00
KONSULTACIJA50,00
EKG20,00
SPIROMETRIJA30,00
ULTRAZVUK ABDOMENA70,00
ULTRAZVUK VRATA70,00
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLIJEZDE50,00
ULTRAZVUK PERIFERNIH LIMFNIH ČVOROVA80,00
ULTRAZVUK MIŠIĆA NADKOLJENICE50,00
ULTRAZVUK MIŠIĆA PODKOLJENICE50,00
ULTRAZVUK KOLJENA60,00
ULTRAZVUK SRCA100,00
EKSPERTNI ULTRAZVUK SRCA ( uz procjenu AFI i GLS )170,00
TCD100,00
ULTRAZVUK PROSTATE40,00
COLOR DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA100,00
COLOR DOPPLER GORNJIH EKSTREMITETA100,00
COLOR DOPPLER DONJIH EKSTREMITETA100,00
COLOR DOPPLER RENALNIH ARTERIJA90,00
HOLTER 24H EKG90,00
HOLTER 24H KRVNOG PRITISKA90,00
HOLTER 48H EKG150,00
AKUPUNKTURA
50,00
AKUPUNKTURA 10x400,00
DAVANJE INJEKCIJA20,00
INHALACIJA30,00
INFUZIJA30,00 ( + lijek/vitamin )

CJENOVNIK USLUGA SISTEMATSKOG PREGLEDA (PO OPCIJAMA)

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
SISTEMATSKI PREGLED 1

Pregled ljekara interne medicine / opće medicine + EKG + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, Glukoza, Minerali, AST, ALT, Fe, Acidum uricum, LDH, ALP, CK, Proteinogram, Urin)
110,00
SISTEMATSKI PREGLED 2

Pregled ljekara interne medicine / opće medicine + EKG + UZ štitne žlijezde + UZ abdomena + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Holesterol, Trigliceridi, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega - eGFR, Urin)
190,00
SISTEMATSKI PREGLED 3

Pregled ljekara interne medicine / opće medicine + EKG + Spirometrija + UZ štitne žlijezde + UZ abdomena + UZ prostate za muškarce / Mamografija za žene + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Lipidogram, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, Lipaza, TSH, FT4, Fe, UIBC, TIBC, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega - eGFR, AIP - aterogeni index plazme, Urin)
250,00
SISTEMATSKI PREGLED 4

Pregled ljekara interne medicine / opće medicine + EKG + Spirometrija + UZ srca + UZ štitne žlijezde + UZ abdomena + UZ prostate za muškarce / Mamografija za žene + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Lipidogram, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, Lipaza, TSH, FT4, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega - eGFR, AIP - aterogeni index plazme, D vitamin, Urin)
350,00
KARDIOLOŠKI PAKET PREMIUM

Pregled ljekara interne medicine / subspecijaliste kardiologije + EKG + Spirometrija + MSCT Koronarografija + UZ srca + Holter EKG-a + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Lipidogram, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, TSH, FT4, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega - eGFR, AIP - aterogeni index plazme, Troponin kvantitativno, D - dimer, Fibrinogen, Urin)
750,00
KARDIOVASKULARNI PAKET

Pregled ljekara interne medicine / subspecijaliste kardiologije + EKG+ CD krvnih sudova vrata + CD abdominalne aorte + MSCT Koronarografija + Holter EKG-a + Laboratorija ( KKS, SE, CRP, Urea, Kreatinin, Lipidogram, Glukoza, Minerali, AST, ALT, GGT, Bilirubin, Amilaze, TSH, FT4, Fe, CK, Acidum uricum, LDH, ALP, Proteinogram, Procjena funkcije bubrega - eGFR, AIP - aterogeni index plazme, Troponin kvantitativno, D - dimer, C3, C4 komplement, Fibrinogen, APTT, INR, PV, Urin)
800,00
PAKET ŠTITNE ŽLIJEZDE BASIC

Pregled specijaliste interne medicine / opće medicine + UZ štitne žlijezde + Laboratorija ( TSH, FT3, FT4 )
90,00
PAKET ŠTITNE ŽLIJEZDE PREMIUM

Pregled specijaliste interne medicine / opće medicine + UZ štitne žlijezde + Laboratorija ( TSH, FT3, FT4, Anti - TG, Anti - TPO, PTH, iCa, Ca, Tireoglobulin, Vitamin D )
160,00

CJENOVNIK USLUGA MAMOGRAFIJE

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
MAMOGRAFIJA50,00

CJENOVNIK USLUGA CT-DIJAGNOSTIKA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
CT GLAVE 200,00
CT GLAVE ( sa kontrastom ) 290,00
CT ORBITA200,00
CT ORBITA ( sa kontrastom )290,00
CT PNS200,00
CT PNS ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED MASIVA LICA200,00
CT PREGLED MASIVA LICA ( sa kontrastom )290,00
CT VRATA200,00
CT VRATA ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED TORAKSA200,00
CT PREGLED TORAKSA ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED VRATNE KIČME200,00
CT PREGLED VRATNE KIČME ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED TORAKALNE KIČME200,00
CT PREGLED TORAKALNE KIČME ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED LUMBOSAKRALNE (L/S) KIČME200,00
CT PREGLED LUMBOSAKRALNE (L/S) KIČME ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED ABDOMENA200,00
CT PREGLED ABDOMENA ( sa kontrastom )310,00
CT UROGRAFIJA ( sa kontrastom )330,00
CT PREGLED ZDJELICE200,00
CT PREGLED ZDJELICE ( sa kontrastom )310,00
CT CISTOGRAFIJA330,00
CT ABDOMENA I ZDJELICE290,00
CT ABDOMENA I ZDJELICE ( sa kontrastom )390,00
CT KOLONOSKOPIJA240,00
CT KOLONOSKOPIJA ( sa kontrastom )350,00
CT PREGLED TORAKSA, ABDOMENA I ZDJELICE400,00
CT PREGLED TORAKSA, ABDOMENA I ZDJELICE ( sa kontrastom )490,00
CT PREGLED ZGLOBA200,00
CT PREGLED ZGLOBA ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED NADLAKTICE/NATKOLJENICE220,00
CT PREGLED NADLAKTICE/NATKOLJENICE ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED PODLAKTICE/POTKOLJENICE220,00
CT PREGLED PODLAKTICE/POTKOLJENICE ( sa kontrastom )290,00
CT PREGLED ŠAKE/STOPALA220,00
CT PREGLED ŠAKE/STOPALA ( sa kontrastom )290,00
CT ANGIOGRAFIJA MOZGA250,00
CT MOZGA I CT ANGIOGRAFIJA MOZGA330,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA280,00
CT MOZGA I CT ANGIOGRAFIJA MOZGA360,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA280,00
CT ANGIOGRAFIJA VRATA I MOZGA360,00
CT ANGIOGRAFIJA AORTE280,00
CT ANGIOGRAFIJA GORNJEG EKSTREMITETA280,00
CT ANGIOGRAFIJA DONJIH EKSTREMITETA300,00
CT ANGIOGRAFIJA AORTE I DONJIH EKSTREMITETA380,00
CT KORONAROGRAFIJA520,00

CJENOVNIK USLUGA RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA (STANDARDNA RADIOGRAFIJA – RTG)

VRSTA USLUGE CIJENA
(KM)
RTG TORAKALNIH ORGANA (U JEDNOJ PROJEKCIJI) 40,00
RTG TORAKALNIH ORGANA (U DVIJE PROJEKCIJE) 60,00
RTG KRANIJUMA 30,00
RTG SINUSA 30,00
RTG MASTOIDA 30,00
RTG VRATNE KIČME (JEDNA PROJEKCIJA) 30,00
RTG VRATNE KIČME (DVIJE PROJEKCIJE) 55,00
RTG TORAKALNE KIČME(JEDNA PROJEKCIJA) 30,00
RTG TORAKALNE KIČME(DVIJE PROJEKCIJE) 55,00
RTG L/S KIČME(JEDNA PROJEKCIJA) 30,00
RTG L/S KIČME(DVIJE PROJEKCIJE) 55,00
RTG RAMENOG ZGLOBA 55,00
RTG NADLAKTICE 30,00
RTG LAKATNOG ZGLOBA 30,00
RTG PODLAKTICE 30,00
RTG ŠAKA (JEDNA ŠAKA) 55,00
RTG SAKROILIJAKALNIH ZGLOBOVA 30,00
RTG KUKOVA 30,00
RTG NATKOLJENICE 30,00
RTG KOLJENOG ZGLOBA 55,00
RTG POTKOLJENICE 30,00
RTG SKOČNOG ZGLOBA 55,00
RTG STOPALA 55,00
RTG ABDOMENA (NATIVNI SNIMAK) 30,00
RTG UROTRAKTA (NATIVNI SNIMAK) 30,00
INTRAVENSKA UROGRAFIJA* 170,00
MIKCIONA CISTOURETROGRAFIJA* 130,00
RTG ZDJELICE 30,00
FARINGOEZOFAGOGRAFIJA (RTG ŽDRIJELA I JEDNJAKA)* 90,00
RTG GASTRODUODENUMA* 90,00
RTG ENTEROGRAFIJA (PASAŽA CRIJEVA)* 90,00
IRIGOGRAFIJA* 180,00
*U cijenu je uračunato davanje kontrastnog sredstva

CJENOVNIK USLUGA LABORATORIJSKIH PRETRAGA

VRSTA USLUGA CIJENA (KM)
DIFERENCIJALNA KRVNA SLIKA (5-DIFF) 10,00
LEUKOCITI 8,00
SEDIMENTACIJA 5,00
KRVNA GRUPA I Rh FAKTOR 45,00
COOMBSOV TEST 45,00
RETIKULOCITI 10,00
PERIFERNI RAZMAZ KRVI 15,00
TROMBOCITI PO FONYU 30,00

CJENOVNIK  BIOHEMIJE

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
GLUKOZA5,00
OGTT S 75 G GLUKOZE (0, 60, 120 MIN)25,00
HbA1C15,00
C-REAKTIVNI PROTEIN (CRP)15,00
PROKALCITONIN65,00
LIPIDOGRAM 15,00
HOLESTEROL5,00
TRIGLICERIDI5,00
HDL HOLESTEROL5,00
LDL HOLESTEROL5,00
APO A-I20,00
APO-B20,00
UREA5,00
KREATININ5,00
MOKRAĆNA KISELINA5,00
PROTEINI5,00
ALBUMINI5,00
PROTEINOGRAM 10,00
AMILAZA 5,00
ALKALNA FOSFATAZA 5,00
LIPAZA 15,00
CK 5,00
CK-MB 20,00
AST5,00
ALT5,00
GGT5,00
LDH 5,00
ALFA AMILAZA UKUPNA5,00
PANKREASNA AMILAZA10,00
HOLINESTERAZA15,00
KISELA FOSFATAZA20,00
KISELA FOSFATAZA PROSTATIČNA20,00
ALDOLAZA20,00
UKUPNI BILIRUBIN 5,00
INDIREKTNI BILIRUBIN 5,00
DIREKTNI BILIRUBIN 5,00
ELEKTROFOREZA PROTEINA45,00
UKUPNE ŽUČNE KISELINE20,00
CYSTATIN C50,00
ŽELJEZO5,00
UIBC 5,00
TIBC 5,00
FERITIN 25,00
HAPTOGLOBIN40,00
TRANSFERITIN35,00
METHEMOGLOBIN35,00
ERITROPOETIN50,00
REUMA TESTOVI (ASTO, W.ROSE, CRP, RF )60,00
HbA1c 15,00
TROPONIN I (KVANTITATIVNO)45,00
MINERALOGRAM(Na, iCa, tCa, K, Cl)20,00
NATRIJUM5,00
KALIJUM5,00
HLORID 5,00
KALCIJUM UKUPNI5,00
KALCIJUM JONIZIRANI10,00
CINK30,00
FOSFOR5,00
LITIJUM25,00
JOD80,00
SELEN65,00
OLOVO68,00
MAGNEZIJUM5,00
ŽIVA65,00
ALUMINIJUM85,00
BAKAR45,00
FIZIKALNO-HEMIJSKI I MIKROSKOPSKI PREGLED5,00
MOKRAĆNA KSELINA U 24 H URINU10,00
MIKROALBUMINI30,00
KLIRENS KREATININA20,00
KALCIJUM U 24 H URINU15,00
HLORIDI U 24 H URINU15,00
NATRIJUM U 24 H URINU15,00
ALFA AMILAZA U URINU10,00
CINKU U URINU30,00
BAKAR U URINU70,00
KORTIZOL U URINU30,00
PANEL 10 DROGA55,00
KALPROTEKTIN40,00
TEST NA OKULTNO KRVARENJE X 120,00
TEST NA OKULTNO KRVARENJE X 350,00
PANKREASNA ELASTAZA80,00
LACTOFERIN55,00
HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN IZ STOLICE25,00
ALKOHOL U KRVI40,00
FENOL U URINU40,00
SVARLJIVOST (FECES)25,00

CJENOVNIK KOAGULACIJE

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
VRIJEME KRVARENJA 3,00
VRIJEME ZGRUŠAVANJA 3,00
APTT 12,00
INR 12,00
PV 12,00
KOAGULOGRAM (APTT, INR, PV) 30,00
D-DIMER 30,00
FIBRINOGEN 15,00
PROTEIN C 85,00
PROTEIN S 85,00
ANTITROMBIN III 75,00
HEPARIN ( ANTI X AKTIVNOSTI) 65,00

CJENOVNIK VITAMINA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
VITAMIN B1230,00
FOLNA KISELINA35,00
VITAMIN D 25-OH35,00
VITAMIN A60,00
VITAMIN H (BIOTIN)70,00
VITAMIN K190,00
VITAMIN C60,00
VITAMIN B660,00
VITAMIN B1 NIVO LIJEKA70,00
VITAMIN E50,00
BETA KAROTEN85,00
PROFIL ACIL KARNITINA70,00
VITAMIN A+E75,00
METILMALONSKA KISELINA100,00

CJENOVNIK HORMONA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
TRIJODTIRONIN - T3 12,00
TIROKSIN - T4 12,00
TIREOTROPIN - TSH 12,00
T3, T4, TSH KOMBINOVANO 30,00
FREE T3 12,00
FREE T4 12,00
FT3, FT4, TSH 30,00
KORTIZOL30,00
ESTRADIOL15,00
FSH15,00
LH15,00
TOTAL B-HCG30,00
FREE B-HCG45,00
PROGESTERON15,00
PROLAKTIN15,00
TESTOSTERON15,00
POLNI HORMON (6)80,00
PTH35,00
ACTH35,00
INZULIN30,00
OGTT S INZULINEMIJOM100,00
C-PEPTID35,00

CJENOVNIK TUMORSKIH MARKERA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
AFP 30,00
CA 125 30,00
CA 15-3 30,00
CA 19-9 30,00
CEA 30,00
CA 125, HE4, ROMA INDEX 70,00
PROTEIN S-10090,00
PSA TOTAL25,00
PSA FREE 25,00
PSA TOTAL, FREE, RATIO 40,00
HE445,00
CA 5090,00
CA 72-440,00
CYFRA 21-140,00
ACE55,00
BETA-2-MIKROGLOBULIN40,00
MELANIN170,00
NSE50,00
SCC80,00
TATI90,00
TPA90,00
UBC80,00

CJENOVNIK ANTITIJELA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
ANTI-TG 40,00
ANTI - TPO 40,00
ANTI- TG I ANTI - TPO 75,00
ANTI - TSH RECEPTOR60,00

CJENOVNIK MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
BRIS GRLA 10,00
BRIS NOSA 10,00
BRIS OKA 10,00
BRIS JEZIKA 10,00
BRIS KOŽE 10,00
BRIS UHA 10,00
BRIS RANE 15,00
BRIS AKNE 10,00
BRIS DOJKE 10,00
BRIS USNE DUPLJE 10,00
SPUTUM 12,00
URINOKULTURA X 1 10,00
KOPROKULTURA 20,00
STOLICA NA GLJIVICE 10,00
STOLICA NA HELMINTE 10,00
STOLICA NA PROTOZOE 10,00
ADENO I ROTAVIRUS U STOLICI 35,00
CAMPYLOBACTER SPP KULTURA 30,00
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A/B 50,00
HELICOBACTER PYLORI ANTIGEN IZ STOLICE 25,00
PERIANALNI OTISAK 10,00
CANDIDA SPP KULTURA 15,00
DERMATOFITI NATIVNI PREPARAT 15,00
DERMATOFITI KULTURA 15,00
DEMODEX FOLLICULORUM 20,00
BRIS CERVIKSA 15,00
BRIS GLANSA 15,00
BRIS PREPUCIJUMA 15,00
BRIS URETRE 15,00
BRIS VAGINE 15,00
BRIS VULVE 15,00
PANEL: MYCOPLASMA HOMINIS I UREAPLASMA UREALYTICUM 50,00
MYCOPLASMA HOMINIS ILI UREAPLASMA UREALYTICUM 40,00
SPERMOKULTURA 15,00
TRIHOMONAS VAGINALIS 10,00
VAGINALNI SEKRET - PREPARAT 12,00
CHLAMIDYA TRACHOMATIS 20,00
ANAEROBNE BAKTERIJE/KULTIVACIJA 15,00
PREPARAT PO GRAMU 15,00

CJENOVNIK BRZIH TESTOVA

VRSTA USLUGE CIJENA (KM)
OKULTNO KRVARENJE U STOLICI 20,00
HIV 30,00
HEPATITIS B 30,00
HEPATITIS C 30,00
TROPONIN I 20,00
HELICOBACTER PYLORI 20,00
TEST NA DROGE45,00

CJENOVNIK ALERGOLOGIJA

VRSTA USLUGE
CIJENA (KM)
INHALATORNI ALERGO TEST ( 30 ALERGENA)85,00
NUTRITIVNI ALERGO TEST ( 30 ALERGENA)85,00
ALERGO TEST ( INH. I NUT. - 60 ALERGENA)160,00
INHALATORNI ALERGO TEST (20 ALERGENA)75,00
NUTRITIVNI ALERGO TEST (20 ALERGENA)75,00
ALERGO TEST (INHALATORNI I NUTRITIVNI-40)140,00
ATOPIC KOMBINIRANI ALERGO TEST85,00
MLIJEKO + GLUTEN50,00
ALERGIJA NA POJEDINAČAN LIJEK50,00
ALERGIJA NA UBOD INSEKTA50,00
ALERGIJA NA LATEX50,00
ALERGIJA NA BOJE ZA KOSU (CAST)50,00
ALERGIJA NA DUHAN50,00
POJEDINAČNI INHALATORNI ILI NUTRITIVNI ALERGERNI50,00
EOZINOFILI U NOSU12,00

COVID - 19 TESTOVICijena
PCR TEST NA COVID-1970,00 KM
COVID - 19 IgM I IgG SEROLOŠKI TEST35,00 KM
COVID - 19 IgG TEST25,00 KM
COVID - 19 IgG SPIKE PROTEIN25,00 KM
COVID - 19 IgG + IgG SPIKE35,00 KM
COVID - 19 ANTIGEN TEST20,00 KM