Radiološki centar

S ciljem pružanja kompletne i kvalitetnije usluge našim pacijentima, Poliklinika Atrijum otvorila je moderan Radiološki centar
Atrijum. Našim pacijentima je od sada na raspolaganju spiralni CT i univerzalni RTG aparat.
Poliklinika Atrijum je zdravstvena ustanova koja se već punih 17 godina brine o Vašem zdravlju iz oblasti opće medicine, interne
medicine, porodične medicine, ultrazvučne i laboratorijske dijagnostike te akupunkture.
Kako za Polikliniku Atrijum, tako i za naše pacijente Radiološki centar Atrijum će zasigurno imati veliki značaj u brzoj dijagnostici i
kvalitetnoj usluzi.

U prilogu ispod pogledajte cjenovnik usluga

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas
062 797 000

Radiološki centar-cjenovnik