Holter krvog pritiska -24 sata

U različitim situacijama (napor, mirovanje, stres) i zavisnosti od doba dana (budnost ili spavanje) menjaju se vrijednosti
arterijskog pritiska. Tokom merenja krvnog pritiska dobijamo trenutne vrijednosti krvnog pritiska u momentu merenja. Na
pregledu su vrijednost krvnog pritiska često povišene zbog uzbuđenja tokom pregleda ili ostanu niske jer pregled za nekoga nije
ni napor ni stres. Jedno merenje krvnog pritiska nam ne daje kompletne podatke o vrijednostima krvnog pritiska tokom čitavog
dana. Nošenje 24 satnog holtera pritiska je važno da bismo uopšte utvrdili da li postoji povišen arterijski pritisak- hipertenzija.
Osim toga, kada se utvrdi postojanje povišenog arterijskog pritiska i kada se uvede lek ova metoda nam omogućuje da
proverimo da li je lek i doza leka odgovarajuća za lečenje.

Holter krvnog pritiska - procedura - Tokom perioda od 24 sata na nadlakticu se stavi manžetna koja je povezana sa malim
aparatom koji se nosi u torbici pričvršćenoj oko pojasa. Tokom dana na svakih pola sata i tokom noći na svakih sat vremena
manžetna se naduvava i meri se arterijski pritisak koji registruje aparat. Osoba treba da radi sve uobičajene radnje i da vodi
dnevnik aktivnosti. Nakon 24 sata aparat se skida i čitaju se rezultati. Na osnovu zabeleženih podataka dobijamo uvid u dnevne
varijacije pritiska.