Laboratorijska analiza

Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti, praćenje toka iste i izliječenje. Posebna pažnja u radu laboratorije usmjerena je ka upravljanju kvalitetom cjelokupnog radnog procesa, od trenutka primanja zahtjeva do izdavanja nalaza.
Laboratorijski nalazi čine velik dio informacija na kojima se temelje odluke liječnika, stoga svaka moguća pogreška može znatno uticati na dobrobit pacijenta. No, pacijenti moraju biti svjesni da se proces dobivanja nalaza sastoji od više faza i da svaka od njih može uticati na nalaz, posebice predanalitička faza. Ukratko, proces dobivanja nalaza može se pojednostavljeno prikazati kroz tri faze: predanalitičku, analitičku i poslijeanalitičku. Poznato je kako najveći dio pogrešaka u laboratorijskom radu proizlazi iz predanalitičke faze, a to je ona na koju mogu uticati i pacijenti.
Odgovarajuća priprema pacijenta je različita i ovisi o analizi koja se provodi, a najčešće se odnosi na prethodnu prehranu, tjelesnu aktivnost, vrijeme dana ili ciklusa te uzimanje eventualnih lijekova koji mogu uticati na rezultate analiza.

Opće upute prije uzimanja krvi:

- dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je
- izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
-uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
- poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij
-ne uzimati hranu
-ne piti alkohol
- ne pušiti
- 48 sati prije uzimanje krvi je potrebno izbjegavati sve lijekove, osim onih koje je liječnik odredio kao obavezne
- za redovne pretrage uzorak krvi od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati dok je pacijent odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima
- nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da pacijent bude odmoren i opušten prije uzimanja krvi (preporučuje se prije uzimanja krvi mirovati 15-20 minuta) zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohidrata, lipida i proteina

Upute za pripremu pacijenta prije određivanja lipidnog statusa

Dvije sedmice prije uzimanja uzorka krvi:
- Uobičajeno se hraniti
- Izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja uzorka krvi:

- Izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
- Ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja uzorka krvi:
- Uzimati uobičajene obroke, ali ne premasne

12 sati prije uzimanja uzorka krvi:
- Poslije 19 sati uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, ne piti alkohol i kafu, ne pušiti


Upute za pripremu pacijenta prije određivanja željeza:
- 24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak tvari koja pojačava tonus organizma (energetski napici)
- krv od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 10 sati (standardizirano vrijeme) jer željezo ima značajnu dnevnu varijaciju (i do 70%)
- ako je pacijent pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:
- 7- 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza,
- tri dana nakon davanja intravenoznih preparata,
- mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
- Koncentracije željeza u serumu su povećane kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina, kemoterapijskih agenasa (posebno cisplatina i metotreksat).

Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu

- Uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti, pri čemu vrijeme od posljednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati.
- Analizu se ne preporučuje kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacije kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak.
- Uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu sa širokim grlom koja je po mogućnosti za jednokratnu upotrebu.
- Ako se uzorak prenosi do mjesta obrade posuda mora biti zatvorena.
- Pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata po uzimanju uzorka.

Laboratorij poliklinike Atrijum pruža veliki broj različitih pretraga. Analize se obavljaju najmodernijim automatskim analizatorima, uz upotrebu najkvalitetnijih reagenasa i redovno provođenje kontrole kvaliteta.

Biohemijske pretrage

• Glukoza
• Urea
• Kreatinin
• Urati
• Bilirubin ukupni
• Bilirubin direktni i indirektni
• AST
• ALT
• GGT
• Alkalna fosfataza
• Amilaza
• Lipaza
• CK i CK - MB
• LDH
• Holesterol (HDL, LDL, VLDL)
• Trigliceridi
• Željezo
• UIBC
• TIBC
• Transferin
• Proteini
• Albumin
• CRP

Hematološke pretrage

• Sedimentacija eritrocita
• Kompletna krvna slika

Urin

• Analiza urina - test traka
• Mikroskopski pregled sedimenta urina
• Urinokultura

Hormoni
. ijodtironin (T3)
• Tiroksin (T4)
• Tireotropin (TSH)
• Trijodtironin (T3)
• Luteinizirajući hormon (LH)
• Folikulostimulirajući hormon (FSH)
• Prolaktin
• Estradiol
• Progesteron
• Testosteron
• ß-HCG
• Kortizol
• Inzulin

Koagulacijske pretrage

• PV
• APTT
• INR
• Fibrinogen
• Vrijeme krvarenja
• Vrijeme zgrušavanja
• Trombociti
• D dimeri

Tumorski markeri

• CEA
• CA 15-3
• CA 19-9
• CA 125
• AFP
• PSA (ukupni i slobodni)
• CA 72-4
• CA 50

Ostale pretrage

• Krvna grupa i RH faktor
• HIV
• Test na hepatitis B i C
• Helicobacter pylori IgG
• Test na droge
• HbA1c
• Određivanje kardiovaskularnog rizika

Pouzdanost, tačnost i preciznost laboratorijskih nalaza naš su prioritet, stoga posjetite nas i uvjerite se u kvalitet usluga koje pruža ljubazno osoblje poliklinike Atrijum.

Pripremila :
Dipl.ing.Lejla Čano