Osoblje

Prim.Dr.Mirsad Đugum

Specijalista interne medicine/akupunkturolog
 

Mr.Sci.Dr.Aida Kriještorac

Specijalista interne medicine
 

Mr.Sci.Dr.Amir Omerbašić

Specijalista interne medicine
 

Dr. Mirela Tuce

Specijalizant interne medicine
 

Amela Čolaković

Medicinska sestra
 

Merim Jusufbegović

Diplomirani inžinjer medicinske radiologije
 

Lejla Čano

Bachelor / bakalaureat laboratorijske tehnologije
 

Emina Gadžo

Dipl. medicinska sestra- Bachelor zdravstvene njege i terapije
 

Dr. Aida Udovčić

Specijalista porodične/obiteljske medicine
 

Elha Dudić

Medicinska sestra porodične medicine